Etalagebenen

Etalagebenen

Etalagebenen, Claudicatio Intermittens

Wat zijn etalagebenen?

Etalagebenen heet in medische termen Claudicatio Intermittens (CI), dit is een zogenaamde uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden. Dit betekent dat patiënten pijn en/of kramp ervaren in de kuit, bil of bovenbeenspieren. Hierdoor kunnen patiënten minder ver lopen en worden ze beperkt in dagelijkse activiteiten. 


De behandeling van CI bestaat uit risicomanagement en looptraining. Fysiotherapeuten kunnen een rol spelen door CI-patiënten te begeleiden met intensieve looptraining. Looptherapie is als behandeling voor CI bewezen effectief en leidt tot een gemiddelde toename van de loopafstand van ongeveer 150%.  

ordt ‘normaal’ functioneren weer makkelijker.

De behandeling

Nadat de patiënt een verwijzing heeft meegekregen voor gesuperviseerde looptherapie wordt een eerste afspraak gemaakt. Hierbij wordt een standaard meetprotocol afgenomen.


Na het afnemen van het protocol wordt gestart met de looptherapie. Deze bestaat enerzijds uit het vergroten van de loopafstand, anderzijds uit het beïnvloeden van de leefstijl.


Bekijk de video voor meer info.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij een ClaudicatioNet therapeut uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met claudicatio intermittens (etalagebenen), die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben. Dit wil zeggen dat deze groep patiënten geen aanvullende verzekering nodig heeft om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. Uit de basisverzekering worden 37 behandelingen fysiotherapie gedurende de periode van 1 jaar vergoed.


De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico. Het eigen risico bedraagt €385,- (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging). De eerste €385,- die aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd), zijn dus voor rekening van de patiënt.


Indien de 37 behandelingen uit de basisverzekering gebruikt zijn en het traject gesuperviseerde looptherapie nog niet is afgesloten, kan men gebruik maken van de aanvullende verzekering mits deze is afgesloten.


Heeft u vragen over onze behandelingen of wilt u een afspraak maken? 

Neem dan even contact met ons op.