Hoofdpijn

Hoofd-, kaak- & aangezichtsklachten

De klacht

Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht en is enorm vervelend, bijna iedereen (96%!) krijgt in zijn leven weleens met hoofdpijn te maken. Vrouwen hebben vaker hoofdpijn dan mannen en hoofdpijn komt voor bij alle leeftijden. Hoofdpijn wordt als zeer hinderlijk ervaren, het kan je fors beperken in je dagelijkse activiteiten. Soms zijn de klachten zo erg dat mensen er niet meer door kunnen functioneren en zich ziekmelden op het werk of afspraken af moeten zeggen.

Wat is het?

Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn

  • Spanningshoofdpijn

  • Hoofdpijn vanuit de nek

  • Hoofdpijn vanuit het kaakgewricht

  • Migraine

  • Hoofdpijn door gebruik van medicatie

  • Clusterhoofdpijn

De aard en intensiteit van de klachten kan enorm uiteenlopen. Zo kan de pijn zeurend, stekend of bonkend zijn en kan de pijn zeer minimaal zijn tot zeer ernstige invaliderende pijn.

Hoe wordt het veroorzaakt?

(Spier)spanningshoofdpijn heet zo, omdat het voelt als er een strakke band rond je hoofd gespannen zit. Het heeft dus niet perse te maken met ‘spanning’ in de zin van stress. Je hebt hierbij last van hoofdpijn aan beide zijden, de pijn is strak en knellend van aard. De oorzaak kan zijn een slechte houding, weinig afwisseling in houding of psychische stress. Vaak helpt een rondje lopen of andere vormen van beweging om de pijn te verminderen.

Hoofdpijn vanuit de nek noemen we ook wel cervicogene hoofdpijn. Dit is hoofdpijn dit aan één zijde van het hoofd zit en de pijn is meestal zeurend van aard.


Hoofdpijn vanuit het kaakgewricht is minder bekend, maar wel goed behandelbaar. Bij deze oorzaak is er vaak sprake van hoofdpijn aan één zijde. De pijn kan zeurend maar soms ook scherp zijn en kan variëren van mild tot hevig. Vaak speelt stress een rol, waardoor mensen gaan klemmen of knarsen. Maar ook nagelbijten, veel kauwgom kauwen kan spanning in de kauwspieren veroorzaken.


Hoofdpijn vanuit de nek heet ook wel cervicogene hoofdpijn. Dit is hoofdpijn die meestal aan 1 kant van het hoofd zit, soms is er ook uitstraling naar de arm of schouder. Bewegingen van de nek zijn soms beperkt. Vaak is de hoofdpijn uit te lokken door op bepaalde punten in de nek te drukken.


Migraine is waarschijnlijk de meest bekende vorm van hoofdpijn. Migraine komt aanvalsgewijs voor en kan enkele uren of enkele dagen duren. Soms zijn er voortekenen waardoor mensen een aanval voelen opkomen zoals een stijve nek, moeheid of verandering van stemming. Sommige mensen zien ook een ‘aura’, dit kunnen lichtflitsen of vlekken zijn of kunnen ook tintelingen of doofheid ervaren aan 1 zijde van het lichaam. Daarna komt de bonkende of kloppende hoofdpijn op. Sommige mensen kunnen geen licht of geluid verdragen tijdens een aanval en kunnen ook misselijk of duizelig worden. De oorzaak ligt in de zenuwen en bloedvaten in het hoofd. Het kan veroorzaakt worden door hormonale schommelingen, stress of alcoholgebruik.


Hoofdpijn door medicatiegebruik is minder bekend. Als u bijna dagelijks hoofdpijn heeft en daarom vaak pijnstillers neemt (ook paracetamol), dan kan dat soms de oorzaak zijn van de hoofdpijn. Hier kan al sprake van zijn als u meer dan 10 dagen per maand pijnstillers gebruikt. Soms wordt de hoofdpijn veroorzaakt door een bijwerking van een medicijn, kijk in de bijsluiter of hoofdpijn vermeld staat als bijwerking. Indien nodig kunt u dit met uw arts bespreken. 


Clusterhoofdpijn is de meest hevige hoofdpijn. De pijn zit meestal achter het oog aan één zijde. De pijn is scherp of brandend en treedt aanvalsgewijs op. Het is ook de meest zeldzame vorm van hoofdpijn.

Hoofd-, kaak- & aangezichtsklachten

Fysiotherapie

Bij diverse vormen van hoofdpijn kan fysiotherapie effectief zijn. Bij de intake zal de fysiotherapeut samen met je kijken waar de oorzaak van de hoofdpijn bij jou vandaan komt. Samen stellen jullie een behandelplan op, waarbij de nek, kaak of schouder behandeld wordt. Ook krijg je adviezen hoe je moet omgaan met de pijn of wat je zelf kan doen om de klachten te verminderen.


Heeft u vragen over onze behandelingen of wilt u een afspraak maken? 

Neem dan even contact met ons op.