Kinderfysiotherapie 

Kinderfysiotherapie

Specialisaties Safyr fysiotherapie
Training & fitness diensten Safyr.nl

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen van 0 t/m 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of kinderen die problemen hebben met hun bewegingsvaardigheden.

Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten of ervaren ze hierin minder plezier. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders/verzorgers en leerkrachten, om ze weer beter/zo optimaal mogelijk voor hun, te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer mee doen, of hebben zij weer meer plezier en kans op succes bij sporten.


Bewegingstherapie

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden te verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen helpen en steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van problemen met bewegen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de kinderarts, de huisarts, of andere behandelaars, zoals een logopedist, ergotherapeut, kinderpsycholoog of pedagoog.


Kennis en vaardigheden van de kinderfysiotherapeut

 • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van kinderen;
 • Houdings- en bewegings aandoeningen bij kinderen;
 • Fysieke fitheid en training van spieren en long– en hartfunctie bij kinderen;
 • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen;
 • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiding van het gezin/ouders/verzorgers;
 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding en eventueel specialistische tweedelijnszorg.


Indicaties voor kinderfysiotherapie

 • Motorische ontwikkelingsproblemen;

 • Pré- / dysmature kind (te vroeg geborene);

 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding;

 • Orthopedische aandoeningen/ afwijkingen;

 • Schrijfproblemen;

 • Neurologische aandoeningen;

 • Houdingsproblematiek;

 • Sensomotorische problemen;

 • Ademhalingsproblematiek of (inspannings-)astma;

 • Hypermobiliteit;

 • Nek-/hoofdpijnklachten;

 • Jeugdreuma;

 • Groei gerelateerde klachten;

 • Onverklaarbare klachten (de klachten kunnen uiteenlopen van problemen met bewegen, of als het kind (langere) pijnklachten ervaart, pijn in gewrichten of ledematen tot vermoeidheid).

Hoe ziet een behandeling eruit?

Intake
Tijdens de intake wordt het probleem vastgesteld en kijken we naar wat de hulpvraag is van het kind, (of van de ouders of bijvoorbeeld vanuit de leraar/lerares). De ouders/verzorgers zijn bij het intake gesprek aanwezig. Wanneer alles in kaart is gebracht wordt het onderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek wordt er een beginniveau bepaald door o.a. een verschillend aantal testen. Aan de hand hiervan maken we samen met het kind (en de ouders) een behandelplan op.

Behandeling
De behandeling bestaat voornamelijk uit oefentherapie. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld, op een veilige en verantwoorde manier. 

De ouders/verzorgers worden tijdens de behandeling op de hoogte gehouden. Zo kunnen zij hun kind ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. 


Advies
Soms krijgen ouders advies over een goede lichaamshouding of spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met eventuele lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders/verzorgers ook een rol.


Onze kinderfysiotherapeuten kinderfysiotherapie Safyr.nl

Kim Huijgens kinderfysiotherapie Safyr.nl

Yvonne Zwartbol


Heeft u vragen over onze behandelingen of wilt u een afspraak maken? 

Neem dan even contact met ons op.