Mastitis/ borstontsteking

Mastitis/ borstontsteking

Mastitis/borstontsteking

Mastitis/ borstontsteking
Mastitis/ borstontsteking

De klacht

Mastitis is (beginnende) borstontsteking. Deze klacht komt regelmatig voor bij vrouwen die borstvoeding geven of kolven. Het komt meestal voor in de eerste 6 weken na de bevalling, maar kan ook later in de lactatieperiode ontstaan.

Symptomen zijn:

  • Roodheid
  • Gevoel van een ‘Blauwe plek’ in de borst
  • Zwelling
  • Verhoging of koorts
  • Grieperige symptomen als hoofdpijn, rillingen of spierpijn


Ook kan er een (bacteriële) infectie ontstaan, doordat bacteriën de huid binnendringen door tepelkloven of een beschadiging aan de huid. Indien dit ontstaat, is beoordeling door de huisarts noodzakelijk.

Wat is het?

Mastitis is een (beginnende) borstontsteking en ontstaat door een verstopt melkkanaaltje. De oorzaak is meestal melkstilstand, welke ontstaat door het niet goed leegdrinken of kolven van de borst. Ook door te weinig aanleggen kan melkstilstand ontstaan. 

Hoe wordt het veroorzaakt

Een borstontsteking begint vaak met een verstopt melkkanaaltje. Doordat het melkkanaaltje verstopt raakt kan de melk daarachter niet weg en kan de melk die geproduceerd wordt door de melkklier niet weg. De druk bouwt zich dan steeds verder op met een ontstekingsreactie als gevolg.

Indien het nog om een verstopping gaat en de borst nog niet helemaal ontstoken is kunnen we deze behandelen middels fysiotherapie.


Ook kan het ontstaan door een verstoord evenwicht tussen het borstweefsel en de melkproductie. Doordat het weefsel door de disbalans opzwelt, worden de melkkanaaltjes dichtgedrukt. Dit hindert de doorstroming in de borst. Het is dus belangrijk dat de zwelling wordt behandeld.

Het eerste contact verloopt meestal op verwijzing of advies van de lactatie- of verloskundige.

borstontsteking

Behandeling

Een beginnende borstontsteking kan met ultrageluid behandeld worden. Dit dient altijd op een zo kort mogelijke termijn te gebeuren. Wij maken een afspraak voor de dag dat u contact met ons opneemt en anders uiterlijk de volgende dag. Behandeling vindt plaats op ten minste 2 opeenvolgende dagen. Meestal is dit voldoende. De roodheid moet snel afnemen en de harde schijf kleiner. Indien er na 2 behandelingen geen effect is, wordt de behandeling gestaakt. Als er wel verbetering plaatsvindt in 2 behandelingen, zal de therapie worden voortgezet zo lang dit zinvol wordt geacht.


Ultrageluid is een pijnloze behandelmethode welke gebruik maakt van microgeluidsgolven. Door de geluidstrillingen trilt het deeltje dat het melkkanaal blokkeert los. Daarom is het belangrijk na de therapie te voeden of te kolven, zodat de ‘opgehoopte’ melk uit de borst kan. Waardoor de druk in de borst zal afnemen. Als het melkkanaaltje eenmaal weer doorstroomt, zijn de klachten meestal gauw over. De fysiotherapeut kijkt vooraf welke plekken behandeld moeten worden en per ontstoken plek wordt er 5 minuten behandeld. De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.


Indien de ontsteking te ver gevorderd is, is contact met de huisarts aan te raden. Reguliere behandeling middels antibiotica is dan soms noodzakelijk.

Daarnaast zijn er nog een aantal tips die je kunt volgen:

  • Laat de borst zoveel mogelijk met rust
  • Voed of kolf niet vaker dan je gewend bent
  • Pijnstillers kunnen helpen
  • Koude kompressen kunnen de pijn doen verlichten


Heeft u vragen over onze behandelingen of wilt u een afspraak maken? 

Neem dan even contact met ons op.